Posts Tagged ‘ tsuki anime ’

Tin bão khẩn cấp


Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ vào hè là T-suki Anime lại gặp phải kiếp nạn. Năm nay cũng không ngoại lệ, xin mọi người hãy bình tâm tĩnh lặng và nhẫn nhịn đến cảnh giới cùng cực để nghe tôi phát thông báo này.
ACC MF CỦA NHÓM ĐÃ BỊ XÓA RỒi!!!!! BỚ NGƯỜI TAAAAAAAAAAA
Xin hết.

Advertisements
Advertisements