Archive for the ‘ Metal Gear Solid ’ Category

Metal Gear Solid – When Heavens Divide

Bài này nằm trong Single HEAVENS DIVIDE của game METAL GEAR SOLID PEACE WALKER, ca sĩ: Donna Burke. Video lấy từ
youtube nên chất lượng miễn bàn -_-.
Do rettbuller giới thiệu, thấy hay nên đã làm karaoke cho bài này.
Thank nhóm WS-fansub vì lyric Việt.


Download: Clip | MP3

Advertisements
Advertisements