Archive for the ‘ Yu-Gi-Oh! Zexal ’ Category

Yu-Gi-Oh! Zexal 01-11

Nhân viên bỏ việc đi làm part-time cả rồi, để mình chủ tiệm bưng bê dọn dẹp….. Khổ quá T_T
Tập 01: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 02: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 03: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 04: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 05: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 06: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 07: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 08: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 09: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 10: 480p | 720p part1 | 720p part2
Tập 11: 480p | 720p part1 | 720p part2

Advertisements
Advertisements